Voordelen van een Vertrouwenspersoon

Waarom een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon speelt  een belangrijke rol bij gevoelige kwesties. Het luisterend oor voor de medewerkers. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of pesten, genegeerd voelen of gewoon even van je af praten.  Bij dit soort gevallen is het fijn als de werknemer iemand heeft bij wie hij of zij terecht kan om zijn/haar hart te luchten. De voordelen om iemand te hebben om mee te praten is vaak ook om erger leed te voorkomen. Denk hierbij aan o.a.:

  • onrust bij de medewerkers
  • een onprettige werksfeer
  • hoog ziekteverzuim

De vertrouwenspersoon kan de werknemer adviseren over welke acties er genomen kunnen worden.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Hierdoor is het fijn om je hart te kunnen luchten zonder dat dit eventuele gevolgen heeft.

Tevens kan de vertrouwenspersoon voorlichting en training geven omtrent gewenst gedrag. Hoe ga je nu met elkaar om. Wat zeg je wel, wat zeg je niet tegen elkaar. Wat zijn de gevolgen van ongewenst gedrag, maar ook hoe kan de leidinggevende hier mee omgaan.