Extern Vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon sta ik buiten de organisatie en fungeer ik als aanspreekpunt voor medewerkers  die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Ik bied de medewerkers een luisterend oor, geef advies en ondersteuning en kan, indien nodig ondersteunen bij gesprekken tussen de betrokken partijen. Het doel van een externe vertrouwenspersoon is om een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers zich gehoord en gesteund voelen en waarin ongewenst gedrag wordt aangepakt.

 

Omdat ik het belangrijk vind dat elke melder in vertrouwen zijn/haar verhaal kan doen, werk ik met een jaarabonnement, zo blijft de melder altijd anoniem voor de organisatie en is de organisatie altijd voorzien van een vertrouwenspersoon voor de medewerkers. 

 

Inzetten op gewenst gedrag

Uiteraard is voorkomen van ongewenst gedrag een belangrijke stap om te zetten in het bedrijf. 

Samen kunnen we onderzoeken wat er nodig is om in te zetten op gewenst gedrag. 

Kijk hier voor de tarieven

Neem contact op om te bespreken wat jullie nodig hebben om in te zetten op gewenst gedrag.