Ondernemingsraad / PVT

 

Training voor de ondernemingsraad is een belangrijk onderdeel van het succes van de ondernemingsraad. Het helpt de leden van de ondernemingsraad om hun kennis en vaardigheden te vergroten, zodat ze effectiever kunnen functioneren en de belangen van de werknemers beter kunnen behartigen.

 

Er zijn verschillende soorten trainingen die de ondernemingsraad kan volgen. Een veelvoorkomende training is de basistraining voor nieuwe leden van de ondernemingsraad. Deze training biedt een introductie tot de rol en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad, evenals de relevante wet- en regelgeving.

 

Daarnaast zijn er ook trainingen die zich richten op specifieke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, reorganisaties en medezeggenschap bij fusies en overnames. Deze trainingen helpen de leden van de ondernemingsraad om hun kennis op deze gebieden te vergroten, zodat ze beter kunnen adviseren en onderhandelen met de werkgever.

 

Naast inhoudelijke trainingen zijn er ook trainingen die zich richten op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals communicatie, onderhandelen, vergaderen en samenwerken. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het effectief functioneren van de ondernemingsraad en het behalen van resultaten.

 

Kortom, training voor de ondernemingsraad is essentieel voor het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leden, zodat ze effectiever kunnen functioneren en de belangen van de werknemers beter kunnen behartigen. Het is belangrijk dat de trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van de ondernemingsraad en dat ze interactief en praktijkgericht zijn.

 

Willen jullie een training voor de OR?

Neem contact op, ik ga graag met jullie in gesprek om de wensen te bespreken.