RI&E en PSA

RI&E en PSA DiFiducia

RI&E en PSA (psychosociale belasting)

 

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Bron: steunpunt RI&E

Als werkgever bent u niet verplicht om de RI&E te laten toetsen, echter dient u wel zorg te dragen voor een RI&E die up to date is, de inspectie kan op elk moment bij uw bedrijf aan kloppen om de rapporten te controleren.

Een onderdeel van de risico inventarisatie is de psychosociale belasting van medewerkers.

 

Psychosociale belasting

Bedrijven zijn volgens de Arbo verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Als bedrijf dien je beleid hierover op te stellen en je hier aan te houden.

Als belangrijk onderdeel van dit beleid kan zijn het aanstellen van een Vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersoon

Wanneer kan een medewerker een vertrouwenspersoon inschakelen ?

Het kan zijn dat men, op het werk, te maken krijgt met ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag? Denk hierbij aan:

 • Intimidatie
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Agressie en geweld

 

Voor elke persoon ligt de grens bij bovengenoemde onderwerpen anders.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.

 

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden als je als werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van het bedrijf.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor het bedrijf betekenen?

De vertrouwenspersoon kan ook voorlichting komen geven over de aanpak van ongewenst gedrag. Ook kan de vertrouwenspersoon leidinggevenden adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Beleid helpen uitdragen. Hoe meer het bedrijf achter dit beleid staat, hoe minder er klachten zullen zijn. Openheid en praten over beleid omtrent ongewenst gedrag zorgt voor duidelijkheid. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Geheimhouding:

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat uit hoofde van de functie is toevertrouwd of bekend is geworden. Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke toestemming van de melder of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is.

Voor vragen of advies, maak een afspraak met Angelique

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *