RET hoe doe je dat?

RET difiducia

RET therapie hoe pas je dat nou toe?

RET = Rationeel Emotieve Therapie gaat ervan uit dat het niet omstandigheden en situaties zijn die mensen in de problemen brengen, maar de wijze waarop wij ze, via onze gedachten, interpreteren.

De Amerikaanse psycholoog Albert Ellis is de grondlegger van de RET therapie.

Via RET leer je:

 • Rationeler te denken: Een rationele gedachte heeft twee kenmerken:
  • een rationele gedachte is zo veel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid; en
  • ze helpt doelen te bereiken die we ons gesteld hebben.
 • De juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren: Ellis gaat er van uit er drie soorten gevoelens zijn waarvan alleen de laatste niet-constructief is:
  • positieve gevoelens; blij, opgewekt, tevreden, vrolijk, ontspannen.
  • normale negatieve gevoelens; teleurgesteld, verdrietig, boos, gespannen.
  • negatieve, abnormale gevoelens; depressief, agressief, paniek, zeer angstig.
 • Functioneler en effectiever gedrag gaan vertonen. Onder niet-functioneel en niet-effectief gedrag verstaat Ellis gedrag dat destructief is en zich tegen het leven keert, zoals verslavingsgedrag of vermijdingsgedrag. Gedrag dat ons gevoel van welzijn ondermijnt en een gelukkig leven in de weg staat.

 

Het ABC-schema

Het gaat er bij de RET dus om dat mensen een realistischer kijk op zichzelf en hun omgeving krijgen die hen in staat stellen om de door hen gewenste doelen in het leven te bereiken, zoals ‘gelukkig worden’. Aan de hand van het ABC-schema van de RET is te zien hoe ‘de werkelijkheid’ ontstaat:

 

 • Astaat voor aanleiding (oorzaak);
 • Bstaat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging);
 • Cstaat voor consequentie (het gevolg)

(Engels: Activating event; Belief; Consequence)

 

De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. In het Nederlands: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, kun je een andere bril beginnen opzetten. Dit kan op zo’n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden.

Praktijkvoorbeeld:

Gebeurtenis: Je vraagt een collega je te helpen, de collega zegt ‘nee’.

Gevoel: Je raakt in paniek en denkt dat de klus nu nooit afkomt.

Gedrag: Je wordt boos en eist dat de collega je helpt, de collega wordt ook boos en zegt dat hij nu zeker niet van plan is je te helpen. Door je boosheid raak je gestrest en krijg je de klus niet af.

Hoe komt het dat je je gestrest en boos voelt en dat je het overzicht kwijt raakt? Door de gebeurtenis? Nee, door je gedachten over die gebeurtenis. Met andere woorden door hoe je tegen die situatie aankijkt, hoe je die gebeurtenis interpreteert, wat jouw opvatting daarover is.

 

Het principe is op een eenvoudige manier toe te passen:

 

 • We maken onderscheid tussen:
  • belemmerende of irrationele gedachten
  • helpende of realistische gedachten
  • positieve gedachten
 • Als voorbeeld het beroemde glas:
  • het glas is half leeg (belemmerende gedachte)
  • het glas is half vol (positieve gedachte)
  • het glas is zowel half vol als half leeg (helpende of realistische gedachte)

 

De RET Therapie helpt om te leren relativeren, relativeren helpt om gedachten te ordenen en rust te creëren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *