Ondernemingsraad (OR)

Een gezonde Ondernemingsraad (OR)

Willen jullie als OR een proactieve rol innemen binnen het bedrijf? Met de bestuurder kijken wat goed is voor de medewerkers en het bedrijf?

Met elkaar heeft de OR en het bestuur het zelfde doel: een gezond bedrijf.

Een gezond bedrijf is voor medewerkers van groot belang:

  • Meer zekerheid
  • Leuke werkomgeving
  • Tevreden klanten
  • Meer mogelijkheden om te groeien als afdeling en individu

Indien je als OR met de bestuurder in gesprek komt om dit met elkaar te bewerkstelligen sta je samen een stuk sterker.

De bestuurder houd het bedrijfsbelang in de gaten, de OR het medewerkers belang. En in plaats van dit recht tegen over elkaar te doen bereik je samen meer als je dit, vanaf een vroeg stadium, naast elkaar doet.

Ook als bestuurder heb je meer belang bij het betrekken van de OR in een vroeg stadium, denk aan de volgende voordelen:

  • Samen met de OR bekijken wat nodig is om een adviesaanvraag goed voor te bereiden, je betrekt de medewerkers bij deze beslissing. Betrekken van medewerkers bij beslissingen waar een instemming- of adviesaanvraag bij nodig is, betekend dat je commitment krijgt, waardoor eventuele veranderingen die hier uit voort komen, makkelijker en enthousiaster gevolgd worden.

Als OR stel je jezelf nu vast de volgende vraag: betekend dit dan dat wij direct moeten mee bewegen met de bestuurder?

  • Nee, dit zeker niet. Het betekend dat jullie de kans krijgen om, met de bestuurder, goed alle kanten te belichten van de voors en tegens die er kunnen zitten aan een verandering. Dit heeft voordelen, jullie creëren  vertrouwen, vertrouwen in de bestuurder, in de OR  en in de medewerkers. Vertrouwen betekend in dit geval dat veranderingen op een prettigere manier opgepakt worden.

Vanuit mijn jaren lange ervaring als voorzitter van een Groeps Ondernemingsraad van een groot bedrijf (1500 personeelsleden), lid van de Centrale Ondernemingsraad en het Dagelijks Bestuur, kan ik jullie, als ervaringsdeskundige en coach, helpen om dat voor elkaar te krijgen een OR neerzetten waar een OR voor dient:

De belangen behartigen van de medewerkers van een onderneming

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Je zult zien dat we, met elkaar, een verandering teweeg kunnen brengen!

Ook als trainer bied ik de OR een passende training aan op diverse gebieden rondom PsychoSociale Arbeidsomstandigheden (PSA)